Pálené krytiny:

                                    

HISTORIE – VÝROBNÍ ZÁVODY 

 
 
image

AKTUÁLNĚ

SOUČASNOST

V současné době vlastní firma Röben několik výrobních závodů v Evropě a ve Spojených státech, z nichž tři se nachází v Polsku. Více než 150 let zkušeností a vysoká kvalita výrobků jsou zárukou čelní pozice mezi výrobci keramiky. Nabídka zahrnuje více jak 1500 výrobků,  včetně pálené střešní krytiny, klinkerových cihel a pásků, cihlových zdící bloků, keramické dlažby, klinkerové zámkové dlažby, schodišťové systémy a jiné prefabrikované prvky.
 

2005

NEJMODERNĚJŠÍ ZÁVOD NA PÁLENÉ STŘEŠNÍ TAŠKY V EVROPĚ

Otevření velké investice - druhého výrobního závodu na velkofomátovou pálenou střešní krytinu. Díky počítačovému systému kontroly a vysoké automatizaci je toto nejmodernější závod vyrábějící pálené střešní krytiny v Evropě.
image
 
image

1994/95

ZAČÁTEK PŮSOBENÍ V POLSKU

První investice firmy Röben v Polsku, kvůli bohatým ložiskům cihlářských jílů lokalizovaných ve Slezské Středě blízko Vratislavi. Začíná stavba výrobního závodu na klinkerové lícové cihly a závodu na pálenou střešní krytinu.
 

1989

V PÁTÉ GENERACI DO VEDENÍ FIRMY VSTUPUJE WILHELM RENKE RÖBEN

V roce 1989 vstoupil do vedení firmy Wilhelm Renke Röben, zástupce páté generace rodiny Röben. O dva roky později se stal ředitelem nového závodu na klinkery v Merry Oaks (USA).
image
 
image

1920

PRVNÍ ZAHRANIČNÍ INVESTICE-SEVERNÍ KAROLÍNA (USA)

O 20 let později v čele firmy stanul Friedrichův syn, Wilhelm August Röben. Úspěch na německém trhu přivedl mladého investora k rozvoji aktivit v zahraničí. Převzetí výrobních závodů na klinkerové cihly "Triangle Brick" v Severní Karolíně - USA byla Wilhelmovou první zahraniční investicí.
 

1900

ZETEL – SCHWEINNEBRÜCK A POČÁTEK RÖBEN

V roce 1900 si Bernhard Friedrich Röben pronajal od svého tchána Augusta Lauwa cihelnu v Zetel - Schweinebrück, která dala počátek značce Röben.
image
 
image

1855

PRVNÍ CIHELNA KRÁLE CIHLY

Počátky firmy Röben sahají až do XIX století. V roce 1855 August Lauw založil ve friském Bockhorn první z osmi cihelen, jejichž popularita rychle udělila Augustu Lauw přezdívku "Král Cihly"