a

 
 

Zmenilo sa len meno

01. Január 2015.

V priebehu niekoľkoročného úspešného pôsobenia našej spoločnosti na trhu sa

menili nielen požiadavky, ale aj potreby trhu. V súlade s týmito požiadavkami sa

postupne menilo aj portfólio výrobkov našej spoločnosti.

 

Značka Mediterran už nevystihuje v plnom rozsahu túto širokú škálu výrobkov,

veď veľkú časť našich produktov je už možné pripojiť k tradíciám z oblasti

Karpatskej kotliny, ale zároveň je potrebné povedať, že v našom portfóliu si

zákazníci môžu vybrať aj z produktov, vyznačujúcich sa moderným

a elegantným tvarom.

 

brand-valtas-hirfejlec

 

Po zvážení všetkých skutočností, vedenie firmy Mediterran dospelo k záveru,

že tento rok nastal čas na ukončenie rebrandingu našej spoločnosti, ktorú sme

spustili so zmenou loga, a to so zmenou názvu značky z Mediterran na Terran.

 

Zmena názvu značky na TERRAN ukončilo etapu rebrandingu a nasleduje

zmeny v štruktúre portfólia našich výrobkov, čo zároveň indikuje obraz

modernej, dynamicky sa rozvíjajúcej spoločnosti Mediterran, schopnej

promptne reagovať na požiadavky dynamicky sa rozvíjajúceho trhu.